Tuesday, January 24, 2012

Två fel gör inte ett rätt

Inte helt oväntat valde den franska senaten att rösta för förslaget att kriminalisera folkmordet på armenier under det första världskriget, ett beslut som rönt både glädje och irritation. I Turkiet har beslutet inte helt oväntat mött starka reaktioner, och den turkiske premiärministern Recep Tayyid Erdogan säger att han ”hoppas att senaten inte kommer att göra Frankrike till ett land som är i trots med sina egna värderingar. Det här är en debatt som går fullständigt på tvärs med rätten att tänka fritt. Det här steget tas bara med tanke på kommande val”. Erdogan hänvisar till att det i Frankrike finns en stor minoritet armenier, och antyder således att beslutet handlar om röstfiske. Den biträdande premiärministern Bulent Arinc i Turkiet har också hotat med att ta ärendet till Europadomstolen och säger att lagen är ”ett hot mot yttrandefriheten”. En således sedan tidigare frostig relation, främst på grund av Frankrikes motstånd mot ett eventuellt framtida turkiskt medlemskap i EU, riskerar således att ytterligare förvärras.

Från franskt håll försöker man nu tona ner betydelsen av beslutet och den franske presidenten Nicolas Sarkozy hade redan före beslutet tagit kontakt med Erdogan. Sarkozy då att lagstiftningen ”på något vis är riktat mot något särskilt land eller folk”, inte heller det franska utrikesdepartementets uttalande om att mana till lugn och förklara att ”Turkiet är en väldigt viktig partner och allierad för Frankrike” verkar ha haft någon lugnande effekt. Det är dock inte bara i Turkiet beslutet väckt irritation, i lördags samlades runt 15 000 turkar i Paris för att demonstrera mot beslutet, och i måndags höll polisen noggrann kontroll över de demonstrationer som hölls både för och emot beslutet.
Givetvis är dock inte alla emot beslutet, från armeniskt håll välkomnas det franska beslutet och Armeniens utrikesminister Edward Nalbandian säger att ”[D]enna dag kommer att skrivas i guld, inte bara i historien av vänskap mellan Armenien och Frankrike, men även i historieböckerna om försvarandet av mänskliga rättigheter världen över”.
Att ämnet är känsligt är förstås ingen nyhet, och har lett till rad kontroverser och ordkrig mellan en rad stater och Turkiet. I samband med att Sveriges riksdag i mars 2010 erkände morden på armenierna och andra kristna minoriteter i det osmanska riket under det första världskriget, valde den turkiska regeringen att protester genom att dels återkalla sin ambassadör och att ställa in ett planerat besök av Erdogan.

Det hela bottnar i en rad händelser under det första världskriget, i samband med att ryska trupper avancerade in i det dåvarande Osmanska riket valde många kristna minoriteter i området att stödja de ryska styrkorna. De osmanska trupperna besvarade detta genom att inleda massdeporteringar av kristna från de hotade områdena, och beroende lite på vilka källor man nyttjar ska mellan 800 000 och 1,5 miljoner dödats. Från turkiskt håll påpekas dels att det pågick strider mellan reguljära osmanska trupper och rebeller, och att det även återfanns många muslimer bland de som dödades. Från turkiskt håll har man konsekvent försök att hävda att siffrorna är kraftigt överdrivna, erkänner inget folkmord och har gjort det straffbart att använda den termen.
Som alltid när en historisk fråga politiserats så är det givetvis svårt att riktigt få något egentligt grepp om vad som är sanning och vad som är propaganda. Att det begicks övergrepp mot civila i samband med det osmanska rikets successiva sönderfall under det första världskriget, är det ingen som ifrågasätter, men frågan är givetvis vidden av det och hur händelseförloppet såg ut. Personligen finner jag beslutet olyckligt, främst därför att det är fel – oavsett vad man anser i frågan – att kriminalisera en åsikt och dels därför att det riskerar att politisera historieskrivningen.
Nu kan man visserligen påpeka att så är redan fallet i och med den turkiska hållningen i fråga, men jag anser ändå att ett demokratiskt västerländskt land borde kunna undvika att hamna på samma nivå i frågan som Turkiet, två fel gör inte ett rätt.
Det lämnar således en fadd smak att politiker ska gå in och detaljstyra den historiska forskningen, och även om jag är mycket väl medveten om att så alltid varit fallet så behöver det nödvändigtvis inte betyda att jag finner förfarandet acceptablet.

Källor:
Olagligt förneka folkmord
Turkisk-armeniska konflikten
Oro inför franskt beslut om folkmord
Frankrike röstade igenom omstritt folkmordsbeslut - Turkiet har utlovat sanktioner

Frankrike: Brottsligt att förneka folkmord på armenier
Turkiet rasande över folkmordslag

6 comments:

Jan said...

Tycka vad man vill om franska beslutet och deras lagar ang. folkmord i allmänhet och Förintelsen och armeniska fallet i synnerhet.

Men en sak so du borde definitivt kunna förbättra är bakgrunden och orsakerna till folkmordet 1915. Ryska truppers avancemang och eventuellt armeniskt samarbete har föga med turkiska statens beslut om utrensningen av armenier att göra. En sådan enkel sak att detta drabbade armenier i hela riket, även där ryssar aldrig satt sin fot eller förutsågs kunna sätta sin fot under kriget, räcker för att påpeka denna lösa grund som är en av grundargumenten hos turkiska staten.

Finns mycket att läsa och du kan säkert börja här och sedan följa länkarna till andra källor:

http://www.folkmordet1915.se
http://www.levandehistoria.se/node/2485

O D said...

jag=turk

det som alltid tystats ner är turkarnas version på händelserna. Alla turkar vet att skitmycket grejer hände under den perioden, men otroligt få av västerländska människor vet turkarnas version av händelserna, inte ens tidningar idag tillåter kommentarer för tillfället.

Det går inte att på logiskt sätt argumentera mot att argument för folkmord, genom att bara säga "näe, det hände inte" och det är aldrig det turkar sagt heller, men väldigt få vet vad turkarnas version ÄR.. alla turkar vet att många armenier dog, och ingen tycker att det är bra, men turkarna vet även händelserna kring bortforslandet av armenier från centrala anatolien..

turkarna vet, men resten av världen verkar inte veta mycket om vad turkarnas argument är, och detta är nästan helt ignorerat.


i en tid där olika folk från många platser invaderar ens land, och vissa som levt tillsammans med en under hundratals år, som armenier, och blomstrat ekonomiskt inuti ottomanska imperiet, blir plötsligt ens fienden när imperiet blir försvagat, män tar till vapen och blir gerillor på fritid i östra anatolien. de är på ryssarnas sida. å ena sidan måste landet försvara sig mot fienden långt österut, å andrar sidan kommer det plötsligt upp gerillor som krigar mitt i landet...

alternativen är kanske döda alla, men istället väljer dom att deportera dom till andra platser.

ordern som ges säger att de ska ha mat och vatten tillgängligt, och att deras säkerhet ska säkerställas..

detta ignoreras och de tvingas gå och blir attackerade här och där, av turkar? tänk igen.

när många sedan har dött så hamnar alla ansvariga i rätten,
och flertalet av dessa ansvariga TURKAR döms till döden.. hur många källor berättar om detta..

1. order med säkerställande av säkerhet
2. misslyckande
3. ansvariga döms till döden i rättegång

sedan kommer en helt annan stat in i bilden, Turkiet, och vars ledare är sökta av imperiet.

landet byts, byter namn, blir en helt annan värld, och tiotal år senare
så försöker man smutskasta turkarnas namn och försöker få dom att bli bestraffade för att säga att de tycker att händelserna skedde i annat förlopp.

massmord utan att ha skjutit någon, de skyldiga: turkar som alltid varit de fattiga folket i anatolien som troligen inte hade någon aning om händelserna,
landet har bytt namn, för att militär-ledarnas order inte följdes av underordnade, och trots att de dömts till döden som bestraffning efter rättegång, så hålls på ett sätt dagens turkar ansvariga för allt detta. Och de ska inte få säga annorlunda enligt vissa. Dagens turkar hade inget att göra med att gårdagens ottomanska rikets underordnade inte följde order vid förflyttning efter att de regelbundet blivit attackerade av armeniska gerillor i en tid då de skulle kriga med ryssland.

O D said...

tyvärr så finns det ingen poäng att läsa mer angående armeniska sidans versioner om händelserna, om man är turk så är man tvungen att läsa på båda sidornas versioner för att kunna försvara att ens förfäder inte är ansvariga för massmord. Men för att påstå armeniska versionen så behövs bara memorisering och ingnorering av de fakta som turkarna tycker är viktiga.

Hur många armenisk källor nämner "Jaa vi blev dödade, kanske var det för att våra män förde gerillakrig samtidigt" eller "tiotal av de ansvariga blev avrättade" eller "ordern följdes inte" ??

Tänk om en militärchef i Sverige ger ordern till 10 000 soldater att flytta ett stort antal människor från x till y, och man säger till dom "glöm inte att fixa säkerhet, mat och dricka",
och dessa 10000 soldater ignorerar detta, N antal människor dör, dessa händelser hamnar i rättegång för att de inte följde order, över 10 pers blir hängda, många fler fängslade,

landet byter ledning, namn, huvudstad och massa annat...

sen påstår någon plötsligt att Sverige är ansvarigt för folkmord, hur logiskt är det?

Jan said...

Då tror jag att du missar just den första gyllene poängen: DET ÄR INTE ARMENISKA KÄLLOR! Armenierna är blott en minoritet bland de forskare som påstår denna version. Så vitt jag vet så är de armeniska källorna faktiskt så gott som icke-existerande i fallet, medan det är turkiska, tyska, franska, engelska, amerikanska och även svenska källor man bygger det här på. De neutrala svenska källorna hade väl inte mycket med armenier och Armenien att göra och i och med svenska neutraliteten vid den här tiden så hade man väl inte mycket att tjäna på att smutskasta Turkiet heller, eller hur? Om något så var Sverige ganska tysk-vänlig vid denna tid som var Turkiets allierade. Svenska källorna säger väl det ganska tydligt:

http://www.folkmordet1915.se/fragorochsvar_forskning.html#2.11

1. Anckarsvärd, 6 juli 1915: "Herr Minister, Förföljelserna mot armenierna hafva antagit hårresande proportioner och allt tyder på att ungturkarne vilja begagna tillfället, då af olika skäl ingen effektiv påtryckning utifrån behöfver befaras, för att en gång för alla göra slut på den armeniska frågan. Sättet härför är enkelt nog och består i den armeniska nationens utrotande."

2. Anckarsvärd, 22 juli 1915: "Det är icke blott armenierna utan äfven Turkiets undersåtar af grekisk nationalitet som f.n. äro utsatta för svåra förföljelser. Det kunde enligt hr. Tsamados [grekisk chargé d'affaires] icke vara fråga om annat än ett utrotningskrig mot den grekiska nationen i Turkiet."

3. Anckarsvärd, 2 september 1915: "De sex s.k. armeniska vilayeten lära vara totalt rensade från åtminstone armenisk-katolska armenier. Det är uppenbart att turkarna söka begagna tillfället nu under kriget för att utplåna den armeniska nationen, så att när freden kommer ingen armenisk fråga längre existerar."

4. Wirsén, 13 maj 1916: "Hälsotillståndet i Irak är förfärande. Fläcktyfusen kräfver talrika offer. Armenierförföljelserna hafva i hög grad bidragit till sjukdomens spridande, emedan de utdrifna i hundratusental dött af hunger och umbäranden längs vägarna."

5. Anckarsvärd, 5 januari 1917: "Tillståndet kunde dock varit ett helt annat, om nämligen Turkiet följt centralmakternas råd att till dem överlåta äfven den inre organisationen af provianterings- o. d. frågor. Värre än detta är emellertid utrotandet af armenierna, som kanske kunnat förhindras, om tyska rådgifvare i tid fått samma makt öfver den civila förvaltningen som de tyska officerarne faktiskt utöfva öfver här och flotta."

6. Envoyé Ahlgren, 20 augusti 1917: "Dyrtiden stegras alltjämnt. Den har flera orsaker: och slutligen produktionens starka aftagande på grund af minskad arbetskraft, orsakad dels genom mobiliseringen dels ock genom utrotandet af den armeniska rasen".

7. Wirsén, ur "Minnen från Fred och Krig" (1942), kapitlet "Mordet på en nation&": "[deportationerna] hade officiellt till mål att flytta hela den armeniska befolkningen till steppområden i norra Mesopotamien och i Syrien, men i verkligheten avsågo de att utrota armenierna. Förintandet av den armeniska nationen i Mindre Asien måste uppröra alla mänskliga känslor. Det hör utan tvivel till de största brott som under senare århundraden begåtts. Det sätt på vilket det armeniska problemet löstes var hårresande."

Och det stämmer väl med vad de andra källorna säger om saken. Då är man ganska samstämmig i frågan.

O D said...

varför ville turkarna plötsligt flytta massvis med människor? hur gavs orderna? följdes dom? blev de ansvariga bestraffade?

varför kan man inte nå de turkiska lögnerna från dessa sidor? vad är det egentligen turkarna påstår? påstår de att ingen dog? vadför kan man inte hitta den turkiska versionerna och anledningarna i dessa sidor tro om de är så knäppa?

Anonymous said...

Många, om inte alla dina frågor besvaras väl i dessa "Frågor och svar":

http://www.folkmordet1915.se/fragorochsvar_bakgrund.html