Thursday, January 19, 2012

Min kamp ges ut på tyska...

Tysklands kanske mest kontroversiella verk ska nu ges ut på nytt, det brittiska förlaget Albertas Ltd. planerar att ge ut en utgåva i Tyskland som uppenbarligen ska bestå av valda delar ur Hitlers bok. Peter McGee, chef för Albertas Ltd, säger till Reuters att "utdraget kompletteras av en kritisk kommentar. Poängen är att folk ska läsa - och äcklas" och säger vidare "vill att Mein Kampf ska vara tillgänglig så att folk kan se den för vad den är, och sedan förpassa den till litteraturens sopkorg".Mein Kampf, som består av två delar Eine Abrechnung (En uppgörelse, 1925), och Die Nationalsozialistische Bewegung (Den nationalsocialistiska rörelsen, 1926) skrevs till stora delar under tiden Hitler satt fängslad i Landsberg för delaktighet i den misslyckade Ölkällarkuppen 1923. Hitler hade ursprungligen tänkt att titeln på boken skulle vara Viereinhalb Jahre (des Kampfes) gegen Lüge, Dummheit und Feigheit (Fyra och ett halvt års kamp mot lögner, dumheter och feghet), men Arthur Axmann (som drev partiets förläggare) övertalade honom till den något mindre komplicerade titeln "Mein Kampf" (Min Kamp).Den första delen kan i praktiken summeras som en självbiografi, där Hitler beskriver sin uppväxt, tiden i Wien, flytten till München och sin tjänstgöring i den tyska armén under det första världskriget. Andra delen tar mer formen av en politisk instruktionsbok för partiet, där Hitler delvis förklarar sina tankar runt historia, synen på staten och även ger sin bild på hur partiet ska organiseras för att vinna makten och avslutas med Hitlers vision för ett av honom styrt Tyskland. Böckerna blev väl knappast någon större succé utanför det, vid tiden för dess första utgåva, nyreformerade NSDAP. Men i takt med partiet och Hitlers framgångar ökade intresset, och sammanlagt såldes boken i runt 10 miljoner exemplar och översattes till 16 språk. Det bör dock påpekas att få av de som köpte boken läste den, och att den mer sågs som en slags obligatorisk gåva i samband med bröllop och andra högtider.Men trots att böckerna genererade stora inkomster till såväl partiet som Hitler (han lär ha tjänat i runda slängar över 7 miljoner riksmark på böckerna), så var han själv inte speciellt nöjd med dem. En uppföljare påbörjades, där Hitler gick in mer i detalj på hans utrikespolitiska visioner, men trots upprepade uppmaningar från såväl Axmann som andra partimedlemmar valde Hitler att inte ge ut boken. Först efter kriget gavs boken, under namnet Zweites Buch (den andra boken) ut, och 2003 gavs den första auktoriserade engelska utgåvan, Hitler’s Second Book: The Unpublished Sequel to Mein Kampf ut.Utgivningen av böckerna har efter kriget mött en hel del kontroverser, den Bayerska staten - som övertog rättigheterna till böckerna - har på alla sätt försökt förhindra att böckerna ges ut i - främst - Tyskland, men även andra länder. I början av 1990-talet gav det svenska förlaget Hägglund ut böckerna i en nyutgåva, och som den bayerska regeringen försökte stoppa. Målet gick ända upp till Högsta Domstolen som dock avslog den bayerska regeringens ståndpunkt då rättigheterna till den svenska upplagan var oklar då det förlag som tidigare gett ut boken inte längre existerade.Källa:"Mein Kampf" ges ut på svenska

No comments: