Monday, December 26, 2011

l'Institut d'Egypte nedbränt

I samband med oroligheterna under
december brändes det anrika l'Institut d'Egypte ned, och byggnaden
plundrades. Institutet som bildades på order av Napoleon 1789, och
var ursprungligen tänkt att underlätta den franska ockupationen av
Egypten, institutet publicerade under denna period ett 40-tal
publikationer om de upptäcker de franska vetenskapsmän som följt
med i Napoleons invasionsarmé. l'Institut d'Egypte upphörde med sin
verksamhet 1801, men återuppstod 1859 som ett internationellt
institut för forskning om Egypten och mellersta östern. Såväl
utländska som egyptiska författare, historiker och egyptologer har
bidragit till en ovärderlig skatt av runt 200 000 skrifter, bland
annat originalen av de publikationer som l'Institut d'Egypte gav ut
under den franska ockupationen.
Riktigt vad som orsakade branden är
oklart, enligt vissa källor rörde det sig om en missriktad
Molotovcoctail som träffade byggnaden, andra källor gör gällande
att det var ett medvetet dåd signerat de egyptiska salafisterna.
Institutets ordförande professor Mahmoud al-Sheroby var både
upprörd och besviken när han talade med egyptisk press och sa att
händelsen var en stor förlust för Egypten och att de skyldiga
måste straffas.
Det är förstås otroligt sorgligt,
inte bara för Egypten, utan även för hela regionen och världen.
Skulle det vara så att branden startades medvetet är det förstås
mycket oroande, speciellt som salafisterna hotat med att förstöra
delar av Egyptens kulturarv i ett försök att utplåna spåren av
det för-muslimska Egypten. Frågan är dock hur den egyptiska
befolkningen, där en stor andel livnär sig på turistnäringen
kommer att reagera på ett sådant angrepp på deras försörjning.
Om man ska tro egyptisk media, som också rapporterar att den
förmodade gärningsmannen var på väg att lynchas, så verkar den
åsikten ha liten täckning av Egyptens befolkning.