Wednesday, May 15, 2013

Heeres-Gebirgsjäger-Bataillon 202Gebirgsjäger under slutet av kriget
 
Bataljonen bildades den 9 oktober 1944 i Wehrkreis XVIII i Österrike, och bestod av sårade soldater från Östfronten och unga rekryter från Wehrkreis XVIII. På grund det akuta läget på Västfronten, och behovet av att snabbt sätta upp en bergsjägarenhet för att sättas in i försöken att hejda de Allierades framryckning i den kuperade terrängen runt Vogeserna, beslöt man sig för att endast sätta upp en bataljon istället för ett regemente. Efter att ha hastigt avslutat sin träning och utrustats, skickades bataljonen från Österrike till Västfronten för att förstärka 19. Armee, som skyndsamt retirerade mot säkerheten bakom Rhen. Strax efter att bataljonen anlänt till fronten, råkade den under slutet av oktober 1944 ut för en av de mest underliga händelserna under hela kampanjen i Voges, när den och en amerikansk enhet blev kringrända samtidigt på samma frontavsnitt.
 
I samband med ett hastigt och oväntat tyskt motangrepp, hade den första bataljonen från 141. infanteriregemetet, ”Alamo-Regiment” från den amerikanska 36. infanteridivisionen blivit avskuren. Under nästan sex dagar hade de amerikanska styrkorna utan några framgångar försökt undsätta sina landsmän, som nu led brist på mat, vatten, ammunition och sjukvårdsmaterial. I ett sista försök att undsätta den hårt trängda bataljonen från Texas, vände man sig till Nisei, de japansk-amerikanska soldaterna i ”Go for broke”, eller det 442. regementet.
Samtidigt som de amerikanska trupperna blev avskurna, sattes Heeres-Gebirgsjäger-Bataillon 202 in vid fronten utan tillräckliga förberedelser och blev föga förvånande avskurna. Likt de amerikanska försöken, var de tyska försöken att undsätta bataljonen misslyckade och nu föll det på dess systerbataljon Heeres-Gebirgsjäger-Bataillon 201 att undsätta dem. Men på grund av den oländiga terrängen och det bedrövliga vädret, hade både de amerikanska och tyska styrkorna svårt att lokalisera sina kringrända enheter. För många verkade det nästan som om skogen svalt de båda förbanden, vilket ytterligare förvärrade situationen.
Under några hårda och förvirrade strider, lyckades båda sidor till slut få kontakt med sina kringrända enheter och påbörja reträtten. Båda sidor led svåra förluster, och för de amerikanska trupperna var striderna några av de blodigaste under hela kriget, med över 400 dödade och skadade Nisei för att försöka bistå de runt 230 kvarvarande texasborna. Situationen för tyskarna, som fått i order om att hålla sina ställningar till sista man, var likvärdig, och endast de sorgliga resterna av bataljonen kunde undsättas av Heeres-Gebirgsjäger-Bataillon 201 som led svåra förluster under försöken. De få som överlevt och ansågs stridsdugliga, sattes nu in för att täcka den fortsatta reträtten mot Rhen.

Bataljonen upplöstes i januari 1945, och dess manskap införlivades i 388. Infanterie-Division.

No comments: