Tuesday, January 24, 2012

Den siste japanske soldaten

Det är idag 40 år sedan en av de sista japanske soldaterna, Shoichi Yokoi kapitulerade. Yokoi hade hållit sig gömd på Guam sedan amerikanska trupper landstigit 1944. Tillsammans med en mindre grupp japanska soldater höll han sig gömd, men väder och vind, sjukdomar och uppgivenhet hade successivt tagit ut sin rätt, och när han "greps" den 24 januari 1972 av en grupp lokala jägare, hade han spenderat åtta år ensam. Han återvände senare till Japan, men verkade under inte nämnvärt imponerad av det det efterkrigstidens Japan och hade svårt att anpassa sig. Innan han avled 1994 hade han återvänt flera gånger till Guam, där också fler av hans tillhörigheter nu förvaras i ett museum.

Källa:
Shoichi Yokoi, the Japanese soldier who held out in Guam

No comments: