Thursday, June 6, 2013

D-DagenVid sidan av att vara Sveriges nationaldag, så är kanske den 6 juni mest känd för att vara årsdagen av Operation Overlord, den Allierade invasionen av Frankrike. Under morgontimmarna den 6 juni 1944 landsattes trupper från bland annat Frankrike, Storbritannien och USA längs Normandies kust. Medan vissa av de Allierade styrkorna möttes av hårdnackat motstånd från de tyska försvarsinstallationer som upprättats längs den franska kusten, kunde andra relativt ostört vada i land. Detta gällde i synnerhet britterna, som snabbt började avancera mot Caen, som man förväntade sig inta utan några större problem. Så blev det inte, och försöken att inta den franska staden skulle visa sig bli både utdragen och kostsam och först efter att det tyska försvaret i norra Frankrike kollapsat, skulle britterna slutligen kunna inta den strategiskt viktiga staden.
Även om den militära betydelsen av invasionen av Frankrike kan ifrågasättas, så går inte det att underskatta dess propagandavärde. För även om utgången av kriget i stora avseenden redan beseglats i samband med händelserna på Östfronten, så innebar invasionen av Frankrike den berömda spiken i kistan för det Tredje Riket. Inte ens den obotligt optimistiska och naiva nazisten kunde blunda för det faktum att kriget nu var kört, och frågan inte gällde om det Tredje Riket skulle falla, utan när. För att ytterligare understryka detta så inledde Röda Armén en massiv operation på Östfrontens centrala sektor, under vilken stora delar av Armégrupp Mitt (Heeregruppe Mitte) fullständigt pulveriserades, och som först mattades av när man nått Warszawas utkanter under sensommaren 1944. Nu lät sig dock inte Sovjetunionen att nöja sig med detta, utan veckor efter att man inlett Operation Bagaration, inleds även en ny massiv offensiv, den här gången riktad mot Armégrupp Syd, som även den tvingas till en skyndsam reträtt, vilken som leder till att såväl Bulgarien som Rumänien byter sida och förklarar krig mot de kvarvarande Axelmakterna. Under hösten påbörjar tyskarna att utrymma södra Balkan, samtidigt som de sorgliga resterna av såväl Armégrupp Mitt som Syd försöker lappa ihop fronten.

Läget är under sensommaren och hösten 1944 inte speciellt ljusare på Västfronten, här har man under kaotiska förhållanden tvingats evakuera större delen av Frankrike och delar av Belgien, medan amerikanska trupper närmat sig den forna kejserliga huvudstaden Aachen. En total kollaps av det tyska försvaret på Västfronten är närstående, men på grund av svårigheterna att försörja de snabbt framryckande Allierade styrkorna i Västeuropa, tvingas de Allierade olyckligtvis att hejda sin framryckning och konsolidera sina ställningar. När man sedan återupptar sin offensiv, har de tyska styrkorna omorganiserats och förstärkts, och de förhoppningar många haft om att kriget snart ska vara slut, införlivas inte alls....

No comments: