Thursday, January 12, 2012

Det förråande kriget

En video med fyra amerikanska soldater som påstås urinera på tre dödade talibaner i Afghanistan har skickat chockvågor över USA, och den amerikanska militären har nu lovat att utreda videon grundligt. Problemet är dock att den här videon inte kunde ha kommit vid ett sämre tillfälle, USA:s anseende i Afghanistan är sedan länge tämligen skamfilat, relationen med Pakistan har nått ett nytt lågvattenmärke och kommer samtidigt som USA försöker vinna stöd för ett eventuellt angrepp mot Iran. Den visar också på den förråande kraft krig per defintion har på soldater, och även hur skör den linje både enskilda soldater och styrande måste balansera på. För även om de fyra soldaterns beteende är rent bedrövligt, så kanske den också är effekten av en konflikt där de moraliska gränserna suddats ut, något som de amerikanska myndigheterna själva bidragit med. Uppförandet av fånglägret på Guantanamo (som för övrigt firade tio år igår) och behandlingen av internerna på fängelset i Abu Ghurayb i Irak, visar onekligen att det inte bara är enskilda soldater som har svårt att skilja mellan rätt och fel. Och avslöjanden om såväl danska, tyska och brittiska soldaters agerande i Afghanistan och Irak, visar även att problematiken inte enbart begränsas till amerikanska soldater.

Samtidigt kan man bara konstera att rent historiskt sett är den typ av krigföring USA och dess allierade (det vill även säga Sverige) är involverade i, ofta innebär att gränserna för vad som i vanliga fall anses vara moraliskt förkastligt förflyttas och att detta inte enbart begränsas till enskilda soldater. Ett lysande sådant exempel torde kriget i Algeriet vara, ett av efterkrigsvärldens mest smutsiga krig. De ofta fruktlösa försöken att finna ledarna för den algeriska motståndsrörelsen, gjorde att den franska armén och staten började hänge sig åt aktiviteter som knappast kan anses vara förenligt med en demokratisk stat. Det skulle dessutom visa sig att den våldsspiral den franska staten och militären startat, skulle vara extremt svår att få stopp på och dessutom rendera i ett av de kanske allvarligaste myteriförsöket i modern fransk historia. När nyheten om att den franska regeringen och president de Gaulle tänkte börja förhandla om ett franskt tillbakadragande från Algeriet, väckte detta ont blod inte bara bland den franskättade befolkningen i Algeriet, utan även delar av den franska armén, framförallt de franska fallskärmsjägarna. Ett misslyckat myteri bland fallskärmsjägarna i Algeriet slogs snabbt ned, men händelsen skakade onekligen om Frankrike och under en period efter att Algeriet blivit självständigt skakades Frankrike av en rad terrorattentat från besvikna före detta militärer och franskättade algerier. Många av de soldater som tjänstgjort i de franska "förhörslägren" anlitades efter kriget av CIA och/eller en rad latinamerikanska länder, där deras förhörskunskaper var eftersökta och nu blev en del i de "smutsiga krig" som fördes i Argentina, Uruguay, Chile, Brasilien, Paraguay o.s.v...

No comments: