Monday, July 23, 2012

Visby Ringmur förfaller

Ett av Sveriges kanske mest kända medeltida byggnadsverk är ringmuren runt Visby, vilken också placerats på UNESCO:s världsarvslista. Trots detta är underhållet av denna kulturskatt, obefintligt och det kom därför inte som någon överraskning för Jörgen Renström, byggnadsarkitekt på Gotlands Museum, när delar av muren rasade samman i vintras. Nu riskerar muren, som hastigt restes under 1200-talet att drabbas av fler förödande ras, men pengar saknas hos Riksantikvarieämbetet och trots att staten i samband med att muren fördes upp på världsarvslistan 1995, förband sig att ta ansvaret för kulturminnena har inte Gotlands museum fått de pengar de behöver.
Enligt en vårdplan som upprättades av Gotlands museum 2002, skulle underhållet av muren kosta runt 774.000 kronor årligen, men Riksantikvarieämbetet har bara satsat i snitt 50.000 kronor årligen. På grund av bristande resurser kommer arbetet med att reparera skadorna från i februari, att komma igång först under 2013, något som lett till starka protester. Men Riksantikvarieämbetet försvar sig, och Lars Brandt, chef för dess fastighetsförvaltning säger:

”Hela kulturarvssektorn är väldigt lågfinansierad. Det gäller inte bara ringmuren, utan en massa ruiner som man borde lägga mycket mer pengar på. I dag har jag ett anslag på fem och en halv miljon kronor, vilket ska finansiera löner och åtgärder för fastigheter i hela Sverige. Det är löjligt lite. Vi har inte pengar till att gå och lappa och laga. Och det kommer att bli ett stort problem på sikt.”

För Visbys del innebär det nu att man således inte kommer kunna förlita sig på stöd från Riksantikvarieämbetet, och under våren har Gotlands Allehanda dragit igång en kampanj ”Rädda ringmuren” för att dra in pengar till att bekosta reparationerna.
Jörgen Renström verkar dock uppgiven och säger:
”Jag tycker och hoppas fortfarande att staten ska ta det ekonomiska ansvaret. Min tanke har varit att när ett ras väl sker, då kanske pengarna kommer fram.”
En förhoppning som uppenbarligen inte besannats, och som tyvärr verkar ha väldigt låg prioritering hos landets rikspolitiker.

Givetvis är Visby ringmur värd att bevaras till eftervärlden, det är en del av vårt historiska arv och måste få kosta. Ibland får jag uppfattningen att många svenska politiker anser att svensk historia är något som katten släpat in, och knappt värt att bevara. Att säga att Sverige inte har råd är pinsamt, vi har uppenbarligen råd att skicka JAS 39 Gripen till Libyen för att fotografera och låta personalen handla billigt på NATO:s tullfria baser i Italien eller skicka trupper till ett obegripligt och kontraproduktivt krig i Afghanistan.

Vill du bidra till att rädda en del av svensk historia, skänk en slant till projektet Rädda Ringmuren.Källor:
Ingen vill betala för att restaurera ringmuren
Möte om framtiden för Visby ringmur

No comments: