Friday, July 27, 2012

Giuseppe Garibaldis grav ska undersökas

Efter år av krav från Giuseppe Garibaldis släktingar, har de italienska myndigheterna godkänt att det moderna Italiens landsfaders grav kan öppnas. Tanken är att arbetet med att öppna graven, som ligger på den italienska ön Caprera utanför Sardinen, ska påbörjas i slutet av september och en gång för alla avliva ryktena om att det inte är Garibaldis kvarlevor som ligger begravda.
Garibaldi (1807 – 1882) var en ledande figur i att 1861 ena Italien, som vid denna tidpunkt bestod av en mängd mindre självständiga stater och som ofta styrts av externa krafter. Innan han avled begärde han att hans kropp skulle brännas, men hans önskan uppfylldes inte och istället balsamerades den. På senare tid har frågor om det verkligen är hans kropp som ligger i graven, och i vilket skick kvarlevorna är.
Runt om i Italien hyllas hans minne med gator och torg, och ironiskt nog agerar han frontfigur för såväl extremvänstern som bland ultranationalister. Under det spanska inbördeskriget gav han namn åt den internationella brigad som till stora delar utgjordes av italienska vänstersympatisörer, och vilka bland annat sattes in i striderna runt Madrid 1936, där man ställdes mot de styrkor Mussolini skickat till Spanien för att bistå Franco.

En av hans släktingar, Anita Garibaldi säger att ”[D]et kan vara ett sätt att få reda på vad som egentligen hände, och till slut få veta sanningen, det är mycket viktigt”. Hon fortsätter sedan och förklara att ”[O]m han är där, så måste han bevaras för eftervärlden, om han inte är där, då kanske vi ska sluta att lura dit turister och säga 'här ligger Garibaldi', när han inte alls gör det”.
Just frågan vad som ska hända med hans kvarlevor är också en fråga som delar Italien, om det är hans kvarlevor, ska de bevaras eller ska man uppfylla hans önskan. Vad som skulle ske om det visar sig att det inte är hans kvarlevor, är dock en öppen fråga...

Källor:
Giuseppe Garibaldi's body to be exhumed in Italy
Giuseppe Garibaldi (Wikipedia)

No comments: