Thursday, February 19, 2009

Nya böcker

Fick hem boken WeimarTyskland - Löfte och tragedi av Eric D. Weitz, en bok om en för mig intressant tidsperiod, speciellt som Tyskland under mellankrigstiden och fram till 1945 är lite av mitt huvudintresse. Trots detta så är antalet böcker, i alla på svenska, om Weimarrepubliken försvinnande få, vilket känns rätt underligt då antalet böcker om nazismens framväxt bokstavligen växer fram som svampar ur jorden.
Jag finner också Weimareran som tämligen intressant, inte bara för att jag intresserar mig för nazismens framväxt och tid vid makten, utan också därför att det är sån otroligt dynamisk period i tysk historia.

Republiken föds i ett totalt kaos, i efterdyningarna till det stora kriget och den tyska kejsarmaktens sönderfall. Under hotet om total politisk anarki, där väpnade grupper på såväl höger som vänsterkanten gjorde sitt bästa för att ta makten. Inför detta hot trädde Socialdemokraterna fram, utropade under kaotiska förhållanden republiken som genast skakades av ett våldsamt och mycket blodigt inbördeskrig, där socialdemokraterna knöt en allians med djävulen, de ultranationalistiska frikårerna. Inom loppet av ett par år skakade riket av statskuppförsök, den kanske allvarligaste när frikårerna genomförde den så kallade Kappkuppen. Svanesången för dessa frikårer kom 1923, när den då tämligen okände Adolf Hitler ledde sina styrkor genom Münchens gator.

Efter detta så lade sig ett lugn över republiken, och sakta men säkert började också landet återgå till det normala. Ekonomin hämtade sig, turisterna återvände och de extremister på båda sidor försvann in i obskyriteten. Fram växte också nya kulturyttringar, t.ex. den nya arkitektskolan runt kollektivet Bauhaus och Europas nya kulturhuvudstad Berlin. Men till skillnad från Paris som sedan länge varit syndens huvudstad, blev Berlin dekadensens.
Ska bli intressant och läsa denna bok...

Dagens andra bok är Nazismens sensmoral - Svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning av Johan Östling, en avhandling om hur synen på Tyskland ändrades efter kriget. En avhandling som bland annat fått uppmärksamhet i P1:s Vetenskap Historia. :)

No comments: