Friday, February 20, 2009

Drömmen om Atlantis

Runt 360 f.Kr. skrev den grekiske filosofen Platon dialogen ”Timaios”, som var förlagd till en mystisk ö som enligt Platon sjönk i havet för runt 12 000 år sedan. I en rad ytterligare dialoger så utvecklade Platon ön, och föga kanske anade han att hans verk skulle leda till en av de mest långlivade diskussionerna i världshistorien. Diskussionerna har kretsat dels runt vad Platon egentligen syftade till med sina dialoger, och har Atlantis funnits och var ligger det i så fall?

Platon själv låter svaren lysa med sin frånvaro, han placerar ön väster om Herakles stoder, det grekiska namnet för Gibraltarsundet, med andra ord någonstans i västra Atlanten. Detta har lett till både heta och intensiva debatter, ofta med följd att både karriärer och anseende naggats i kanten bland historiker och arkeologer. Ämnet intresserade redan de gamla grekerna, och intresset har knappast minskat med åren, snarare tvärt om. Myten har använts av nationalromantiker som Olof Rudbeck i ”Atland eller Mannheim” (1679-1702) eller för att symbolisera vetenskapens ideal i Francis Bacons version.
Nu är det förstås inte bara nationalromantiker eller vetenskapsförespråkare som använt sig av Platons berättelse, den har även letat sig in i populärkulturen. Mängder med böcker, filmer och spel har hämtat sin inspiration från Platons berättelse, som t.ex. Disneyfilmen Atlantis.

Riktigt varifrån Platon har fått sin inspiration till sina dialoger är som sagt omdiskuterat, det råder också frågor om vad han egentligen syftade till med dem. En inte allt för kontroversiell åsikt i frågan är att det helt enkelt rör sig om ett försök från Platons sida att visa en utopi, men där utopin till slut går över styr och sänks i havet av gudarna som straff. Med andra ord, man ska inte gapa efter allt för mycket, ett tema som gått igen i vår populärkultur, t.ex. i Tolkiens berättelse om vad som händer på ön Numenor, som också sänks som straff i havet av gudarna.
Men oavsett vad Platon nu syftade med sina dialoger, så har ön haft en speciell position i Västeuropas tankevärld. Mängder är de teorier var hans ö låg, och det finns en uppsjö av teorier, några mer världsfrånvarande än andra. Bland de mer långsökta är att Atlantis är belägen i Bermudatriangeln, och det är det magiska tornet som Platon beskriver som bär skuld för områdets dåliga rykte.
Trots att hans verk av många seriösa historiker och arkeologer avfärdas som fantasier, så är det dock en rätt allmän åsikt att Platon troligen haft någon form av historisk bakgrund till sin berättelse. Det finns gott om öar som sjunkit runt om i världen, och flertalet av dessa i Medelhavet. Det är alltså inte helt omöjligt att Platon hört berättelser om dessa händelser, och helt enkelt valt att förlägga sina dialoger till en sjunken ö. På detta viset kunde han, genom att hänvisa till en fantasivärld, kritisera sin samtid, men utan att peka finger åt den. Men precis som när det gäller vart kung Arthurs slott, som vi redan läst om i ett tidigare inlägg, varit lokaliserat, finns det gott om aspiranter till vilken ö – eller resterna av den – som varit inspiration för Platon.

Men varför allt detta prat om Platon och Atalantis? Jo, i dagarna har det nämligen skrivits om hur man genom Google earths nya funktion att titta på havet, funnit mystiska spår i havet. Dessa har av vissa tolkats som resterna av Atlantis, och har nu renderat i en uppsjö diskussioner vad det kan vara. Nu har vi svaret, det är nämligen inte Atlantis, det är en biprodukt av tillverkningen av kartorna och ekona efter de båtar som drog sonarbojar som gjort Googles produkt möjliga.
Dessa nyheter kommer förstås inte att hindra en rad konspirationsfanatiker, utan vi kan förstås förvänta oss en mängd hemsidor om att någon mörkar Atlantis. Men givetvis är det nervkittlande och spännande, speciellt som det är en berättelse som fortfarande – trots att den skrevs 360 f.Kr. – funnit en plats i vårt högteknologiska samhälle.
Kanske så ler Platon i njugg på Olympen över all uppståndelse hans berättelse skapat, och faktiskt så har han nog förtjänat det. Det är trots allt en ofattbart intressant berättelse, inte minst för den inverkan det haft på vår historia, och uppenbarligen fortfarande har…

Källor:
Nej, det är inte Atlantis
Mystisk havskarta ger Atlantisforskare hopp

No comments: