Saturday, May 25, 2013

Lehr-Regiment 901 (mot.)


Tyska grenadjärer på Östfronten.
Lehr-Regiment 901 (mot.) bildades den 21 december 1942 i Tyskland, och hade bildats efter att den sovjetiska Woroneshfronten brutit igenom den 8. italienska arméns linjer längs Donkröken1. Ställda inför risken att hela den södra sektorn på Östfronten skulle kollapsa, men eftersom det saknades tillräckligt med trupper för att stabilisera fronten, så började man sätta upp ett så kallat Einsatzverband Lehrtruppe, vilket bestod av personal och elever från de olika vapenskolorna i Tyskland.
Manskap och utrustning till det nyligen bildade regementet hämtades från:

I. (Gren.) från II./Inf.Lehr.Rgt.
II. (Gren.) från II./Pz.Lehr.Rgt.
III. (Pz.jg.) från III./Pz.Lehr.Rgt.
StuG Bttr. 901 från den tidigare 8./Art.Rgt. 2

Många av regementets officerare och underofficerare hade tidigare stridserfarenhet från Östfronten, och valet av befälhavare föll på Oberst Georg Scholze, tidigare
Kdr. Infanterie-Lehr-Regiment Döberitz. Oberst Georg Scholze hade erfarenhet av att leda Lehrtruppen i strid, då han ett år tidigare fört befäl över II./Inf.Rgt. (mot.) 900 under den inledande fasen av Unternehmen Barbarossa, och under vintern 1941-42, medverkat i de hårda striderna utanför Moskvas förstäder.
    De första tågen med manskap och utrustning lämnade Wünsdorf den 21 december 1942, och efter att man nått slutmålet Starobjelsk, ställdes regementet under 19. Panzer-Division, vilken också nyligen anlänt från Östfrontens centrala sektor. Dess första uppgift var att upprätta ett brohuvud ungefär 50 km öster om Starobjelsk runt en dså kallad Straßen Strelzowka2, för att där försöka hejda den Röda Arméns framryckning söderut, och försöka skära av dess försörjningslinjer.   
    Dess andra uppgift blev att säkra reträttvägarna för de trupper som nu under strid drogs tillbaka mot de nyligen upprättade tyska försvarslinjerna, och vilka än inte hade krossats. Dessa styrkor omfattade bland annat 298. Infanterie-Division (Gruppe Göller), och de italienska trupper (Gruppe Tyroller) som fortfarande var stridsdugliga. Den 29 december 1942 kunde Kampfgruppe Bruns (Pz.Gren.Rgt 74) från 18. Panzer-Division, vilken förstärkts med delar av Lehr-Regiment 901 och var understödd av III./Pz.Art.Rgt. 19, inta vägkorsningen vid Strelzowkavägen.

I början av januari 1943 tog Oberst Scholze och LR 901 över försvaret av brohuvudet, och den 16 januari 1943 kunde både Gruppe Göller och Gruppe Tyroller nå fram till Hauptkampflinie3. Med detta var uppgiften löst, var det dags för LR 901 att överge de svaga fästningarna runt brohuvudet och påbörja en taktisk reträtt mot Belowodsk, vilken regementet nådde natten mellan den 19 och 20 januari.
     Med detta problem löst, var det dags för nästa uppgift, vilket var att försvara Starobjélsk och det intilliggande flygfältet vid Polowichino. Den runt 13,5 km långa frontlinjen var dock alldeles för lång för regementet att hålla, så istället använde man sig av en rad stödjepunkter längs fronten. Strax efter man bemannat sina posteringar, så inledde Röda Armén en offensiv och skapade ett massivt tryck norr om den sektion regementet höll och låg under det område som 298. Infanterie-Division ansvarade för. Under det allt ökande trycket, i synnerhet mot 298. Infanterie-Division, blev det snart uppenbart att situationen började bli ohållbar, och en reträtt snart skulle bli oundviklig. Efter att regementet den 23 januari 1943 beordrats att tillsammans med 19. Panzer-Division, vilka nu ställts under Heeresgruppe Don4, att ”
den Feind, hinhaltend kämpfend, vorwärts des Donez aufzuhalten5. Dagen efter började regementet att lösgöra sig från fronten, och drog sig tillbaka mot Donets, för att den 30 januari 1943 ta upp nya försvarsställningar längs flodens västra strand och ”Abschnitt” Nishneje.
    Dagen efter inledde den 1. sovjetiska gardesarmén Operation
Galopp, under vilken man angrep de tyska försvarslinjerna längs hela Donetsbäckenet, och som snabbt ledde till stora svårigheter för de utmattade tyska försvarsstyrkorna. Under hård press drevs regementet västerut, och först natten mellan den 10 och 11 februari 1943, kunde man upprätta en ny HKL längs järnvägslinjen mellan Gorkoje och Lokutowka. Vid det här laget hade dock den sovjetiska offensiven mattats, och krigföringen längs frontlinjen hade nu blivit allt mer statisk.

Regementets vid det här laget utmattade manskap, kunde nu konstatera att man varit del av den framgångsrika strategi som gjort att Heeresgruppe Süd6 kunnat hejda den sovjetiska framryckningen. Det innebar också att man etablerade en frontlinje inom synhåll för Donets, vilket snart skulle utgöra startpunkten för en tysk motoffensiv, vilken den 16 mars 1943 skulle innebära att man återerövrade Donetsregionen och Kharkov. Under motoffensiven för att återta Donetsregionen, vilken regementet medverkat i sedan den 2 mars, sattes LR 901 in i striderna om Toschkowa och Nishneje, och kunde efter håra strider inta Priwolnoje.
    Efter detta drogs regementet tillbaka till Artemowsk för att förstärkas, men istället fördes alla dess fordon och tyngre utrustning över till 19. Panzer-Division, och med dess uppdrag slutfört, påbörjades hemfärden den 10 april 1943. Tillbaka i sin hemmagarnison, omorganiserades regementet och bytte under sommaren 1943 beteckning till Versuchs-Regiment 901.

Befälhavare
Oberst Georg Scholze (21 december 1942 – ? april 1943)

Operationsområde
Östfronten, södra sektorn (december 1942 – april 1943)

Organisation
Stab
    
Pionierzug
    Nachrichtenzug
I. (Gren-)Bataillon (Hptm. Uthe – Kurt eller Konrad?)
    1. – 4. Kp [LKW]
     leichter Infanteriegeschütz-Zug
II. (Pz.Gren-)Bataillon (Major Christian Kübler)

    5. – 8. KP [SPW, Sd.Kfz. 251; dabei Sd.Kfz. 251/9 ”Kanonenwagen”, 7,5cm KwK L/24]
    leichter Infanteriegeschütz-Zug x 2
III. (Pz.Jg.-)Bataillon [Hptm. Klein]
    9. – 10. Kp [Panzerjäger (mot.Zg.), je 7,5 cm Pak40 x 12]

    Nachrichten-Zug
Sturmgeschütz-Batterie 901 [Hptm. Alfred Müller]


Noter:
1 Großer Donbogen
2 Vägkorsningen vid Strelzowka.
3 Eller HKL, det vill säga Frontlinjen.
4 Under befäl av Generalfeldmarschall Erich von Manstein.
5 sv. stoppa fienden norr och öster om Donets, genom offensivt försvar.
6 Den tidigare Heeresgruppe Don under Generalfeldmarschall Erich von Manstein.

No comments: