Friday, May 17, 2013

schwere Panzer-Abteilung 424


En av bataljonens utslagna Königstiger i Lisow i januari 1945.
Schwere Panzer-Abteilung 424 bildades den 21 december 1944 runt resterna av den upplösta schwere Panzer-Abteilung 501, samt elva Tiger I från schwere Panzer-Abteilung 509 och under befäl av den tidigare befälhavaren Major Saemisch för den upplösta bataljonen. Det råder lite delade meningar om bataljonens styrka, men den 21 december 1944 ska den ha haft 54 stycken Tiger I (varav två ska varit i behov av reparation) och 28 Tiger II, medan det i andra källor framkommer att bataljonen hade 45 Tiger II plus de elva man fått från schwere Panzer-Abteilung 501.
Bataljonen flyttades till Östfronten, där den ställdes under XXIV. Panzekorps, och sattes i början av året in i en större sammandrabbning med den sovjetiska 61. pansarbrigaden och 10. gardesstridsvagnskåren i närheten av Lisow. Efter att marskalk Konevs styrkor brutit igenom de tyska linjerna runt brohuvudet vid Baranov den 12 januari 1945, kunde till slut 168. Infanterie-Division, schwere Panzer-Abteilung 424 och hastigt ihoprafsade tyska reservenheter få stopp på Lelushekos 4. stridsvagnsarmés framryckning. Dagen efter inledde XXIV. Panzerkorps en motoffensiv för att försöka stabilisera fronten, och schwere Panzer-Abteilung 424 fick i uppgift att återerövra det polska samhället Lisow, som var ockuperat av den sovjetiska 61. gardespansarbrigaden, vilken bestod av 65 T-34/85, ett fåtal JS-2 från det 72. tunga gardespansarregementet och ett okänt antal ZIS-3 pansarvärnsvagnar. Angreppet inleddes med att Tiger #323 intog en intilliggande bro, och på så sätt gav de tyska styrkorna möjlighet att avancera mot samhället.

Efter att bron säkrats, stötte nu det första kompaniet fram på vänsterflanken, medan det tredje kompaniet avancerade fram på högerflanken med bataljonens andra kompani tätt bakom sig. Under framryckningen körde flertalet stridsvagnar snabbt fast i den sumpiga terrängen, och strax söder om Lisow förlorade Tiger #111 (under befäl av Leutnant Oberbacht) båda sina drivband, men kunde trots detta förstöra tjugo sovjetiska stridsvagnar. De tyska stridsvagnarna fortsatte sin framryckning, och på högerflanken slog det andra kompaniet ut sju sovjetiska stridsvagnar, samtidigt styrkan successivt försvagades av de opålitliga stridsvagnarna. Både Tiger #202 och #221 tvingades avbryta framryckningen på grund av mekaniska fel, medan Tiger #334 stannade när dess drivaxel helt plötsligt gick sönder. Trots dessa missöden kunde kompaniet ändå till slut nå fram till samhället, bara för att mötes av ett stort antal välplacerade sovjetiska pansarvärnskanoner, som satte stopp för vidare avancemang. Under de hårda och intensiva striderna om det polska samhället, dödades Major Saemisch när hans befälsvagn slogs ut, och till slut tvingades de tyska styrkorna, efter att ha lidit svåra förluster dra sig tillbaka och avbryta offensiven. Slaget blev kostsamt för bataljonen som i stort sett förlorade alla sina stridsvagnar under anfallet, och även om man kunde bärga ett par vagnar efteråt, var förlusterna oersättliga.
Det som var kvar av bataljonen upplöstes i februari 1945, och resterna av den användes för att sätta upp schwere Panzer-Abteilung 512.


No comments: