Friday, May 24, 2013

Hitlers arabiska frivilliga

Jag hade ju som sagt planer på att skriva om det Tredje Riket och arabvärlden, men av olika anledningar har det arbetet kört fast. Nu kommer dock den första artikeln i den serie, vilken kommer komma allt efter som. Dagens artikel behandlar en av många frivilligenheter som Wehrmacht satte runt frivilliga araber, och vilka var tänkt att medverka i framryckningen av Mellersta Östern.
Araber tillsammans med en tysk officer

Deutsche-Arabische Lehr Abteilung bildades i juli 1941 i den grekiska staden Sonium runt Sonderstab F, och bestod av frivilliga araber som värvats bland brittiska och franska krigsfångar. Enheten skakades tidigt av interna konflikter mellan anhängare till stormuftin av Jerusalem Hadju Muhammed Amin Al Hussein, eller den förre detta irakiska premiärministern Rashid Ai Al-Gailani. Först efter att flera personer med nära band till de båda personerna rensats ut, lugnade läget ned sig något, och i september 1942 förflyttades förbandet till Stalino i Sovjetunionen.
Öronmärkt för att medverka i den tyska framryckningen genom södra Ryssland in i Mellersta Östern, sattes den istället in mot Röda Armén när det stod klart att offensiven i Kaukasus misslyckats. Enheten flyttades i november 1942 till Italien, och därifrån transporterades den i januari 1942 till Nordafrika, där den främst användes för att rekrytera frivilliga arabiska hjälptrupper. På grund av det allt mer kaotiska läget i de områden som kontrollerades av Axelmakterna, är det idag oklart precis hur många man i slutändan lyckades värva. Dessa användes främst för att anlägga försvarsanläggningar eller att bevaka tyska och italienska installationer i Tunisien. På grund av den akuta bristen på utrustning, som främst orsakades av att allt färre konvojer kunde anlända ostört till Nordafrika, var manskapet till stora delar utrustad med franska gevär och uniformer. Stationerad i närheten av Hammamet, ska manskap ur bataljonen lyckats förhindra en brittisk kommandoräd mot en intilliggande tysk eller italiensk militärinstallation.
Bataljonen kapitulerade i maj 1943 när det tysk-italienska försvaret i Tunisien kollapsade.
De enheter som inte skickats till Nordafrika, utan blivit kvar i Europa, användes under sommaren 1943 för att sätta upp Deutsche-Arabische Bataillon Nr. 845.
Befälhavare
Hauptmann Schober (26 januari 1941 – 24 februari 1943)1

Källor:
Antonio J. Munoz: The East came West, Muslim, Hindu and Buddist Volunteers in the German Armed Forces 1941-45; Axis Europa Book 2001
 
1 Hauptmann Schober dödades den 24 februari 1943 i en Allierad flygräd.

No comments: