Tuesday, January 29, 2013

Spielberg och Hanks gör ny serie

 
Steven Spielberg och Tom Hanks har firat stora triumfer med sina två miniserier ”Band of Brothers” och ”The Pacific”, och nu har den dynamiska duon bekräftat att man kommer göra ytterligare en miniserie för HBO. Serien kommer kretsa runt den amerikanska Eight Air Force, och ska baseras på Donald L. Millers bok ”Masters of the air: American bomber boys who fought the air war against nazi Germany”.

Den stora frågan är förstås om man kommer kunna nå upp i samma kvalité som de föregående serierna, som utan tvekan får sägas vara bland det bästa som producerats i ämnet. Mina största farhågor ligger dock kanske inte på de rent berättarmässiga aspekterna, utan mer i frågan hur Spielberg och Hanks kommer lösa stridsscenerna. Att spela in filmer som behandlar stridsflyg är knepigt, främst därför att det är svårt att få dem att se realistiska ut. I äldre filmer fanns vanligtvis två möjligheter, antingen använda sig av riktiga flygplan, eller nyttja modeller. Ingen av dessa lösningar var i grund och botten speciellt tillfredsställande, att få tag i flygduliga stridsflygplan från det andra världskriget var dyrt och omgärdat med stora problem. Det andra alternativet var väl i grund och botten inte heller speciellt tillfredsställande, speciellt som det ofta blev rätt uppenbart att man använde sig av modeller och inte riktiga flygplan.
Till deras försvar kan man väl dock säga att situationen inte förändrats nämnvärt de senaste åren, vilket filmen ”Red Tails” onekligen visade. De dataanimerade sekvenser känns inte heller speciellt trovärdiga, och i den nyligen nämnda filmen, för stridsscenerna mer tankarna till Star Wars än flygstrider under det andra världskriget.

Det är således en delikat uppgift paret Spielberg/Hanks står inför, och det ska bli intressant att se hur de tänkt lösa problemet.

No comments: