Tuesday, May 15, 2012

Vikingar i Östled


Medan de flesta torde vara väl insatta i vikingarnas resande i Västerled, speciellt då med tanke på härjningarna i Västeuropa och resorna till Nordamerika, är vikingarnas resor i Östled mer diffusa. Delar av förklaringarna till detta beror i vissa avseenden på rysk historiechauvinism, där såväl Tsarväldet som Sovjetunionen var speciellt intresserad av vikingarnas påverkan på skapandet av Ryssland. En annan orsak är troligen svårigheterna att finna spår efter vikingarna, många av de samhällen och handelsstationer vikingarna byggde utgjorde troligen grunden för många av Rysslands större städer, och är idag helt dolda av modern bebyggelse. Ett annat problem är förstås att vikingarnas byggnader i många avseenden bestod av trähus, och det enda som finns kvar är vaga rester av stolphål i marken. Efter Sovjetunionens fall har dock intresset för vikingarna ökat i Ryssland, och flera arkeologiska utgrävningar genomförts för att bringa klarhet i såväl omfattningen av vikingarnas bosättningar som dess inflytande på skapandet av Ryssland.

Vid en genomgång av de fynd som gjorts vid en arkeologisk undersökning av ett område öster om S:t Petersburg, visade sig dessa härröra från 700-talet och tecken på att bosättningarna inte var tillfälliga utan möjligtvis permanenta. En av de forskare som deltagit i arbetet är Dan Carlsson, arkeolog vid Högskolan på Gotland, och han säger:
Kvinnosmycken är mycket lokala, särskilt de gotländska, och vi har hittat en stor mängd av dem öster om S:t Petersburg, bland annat vid Starja Ladoga”.
Inventeringen av fynden syftar bland annat för att kunna utveckla kulturturism till Ryssland, och att det ”idag inte så mycket kunskap i övriga Europa om vikingarnas färder österut”.

Källa:
Spår av gotlänningar i Ryssland

No comments: