Thursday, May 24, 2012

Arkeologer ska analysera massgrav

I höstas hittades en massgrav utanför den tyska staden Lützen, vilken antas innehålla kvarlevorna av runt 170 av de drygt 10 000 soldater som dödades den 16 november 1632 i det berömda slaget om Lützen.

Kriget som hade sin grund i händelserna på Hradčanyslottet i Prag, där två katolska sändebud kastades ut från ett fönster i maj 1618. Hade snart växt från en lokal böhmisk angelägenhet, till att omfatta större delen av Centraleuropa, oroade av utsikterna att den katolska ligans framgångar. Vilka utan större problem kunde besegra de splittrade protestantiska styrkorna, började många i Sverige propagera för en svensk intervention. Efter att den danska interventionen slutat i ett formidabelt fiasko, insåg man från svenskt håll att det var bättre att föra kriget i Tyskland, än i Sverige. Med en massiv här landsteg så Gustav II Adolf i norra Tyskland 1630. Samtidigt genomfördes en av de första massiva propagandakampanjerna i historien, stora delar av norra Tyskland täcktes av propagandaskrifter och bilder som anspelade på den svenske kungen som ”Lejonet från Norden” som skulle rädda Tyskland.
I och med svenskarnas ankomst förändrades maktbalansen på slagfältet, och efter två segrar var det nu de katolska länderna som oroades över att kriget snart kunde komma lite väl nära. I ett försök att lura bort svenskarna skickades ytterligare en här norrut, och den 15 november 1632 fick de båda härarna kontakt utanför staden Lützen.

Dagen efter drabbade de båda härarna samman på ett lerigt slagfält indränkt i dimma, och röken från kanonerna och halmbalar som satts i brand. Slaget som av många pekats ut som konfliktens viktigaste, slutade med att den protestantiska armén gick segrande ur slaget. Priset för segern var dock kostsam, bland de runt 10 000 dödade återfanns den svenske kungen, och med det förlorade den protestantiska sidan sin främste ledare. Utan honom och med en osäker svensk tronföljd, tappade man tempo och motståndarna fick tid att återhämta sig.
Kriget skulle sedan fortsätta i ytterligare sexton år, innan de slutkörda deltagarna till slut enas om att ingen sida benmäktade att besegra den andra. Men vid det här laget låg stora delar av Centraleuropa i ruiner, och vilket dessutom dragit in större delen av de europeiska länderna i konflikten. Kriget hade även spritt sig till England, där landet skakades av återkommande revolter och inbördeskrig, och skulle sätta sin prägel på den europeiska politiken under lång tid framöver.

Men allt detta låg förstås i framtiden för de soldater som överlevt slakten på slagfältet, de som inte gjort det lades i stora massgravar. Det är alltså en av dessa, som man nu funnit, och även om området är fullt av kvarlevorna från de som stupade under slaget, så antas de flesta av dessa ligga dolda under modern bebyggelse. För att kunna utföra mer avancerade undersökningar har arkeologerna fört bort en 55 ton tung bit av massgraven till Halle, där kvarlevorna ska analyseras.
Bland annat hoppas man kunna avgöra vilken nationalitet kvarlevorna har, vilket dock inte nödvändigtvis behöver säga vilken sida de döda stred på. Vid sidan av de lokalt rekryterade trupperna, använde sig båda sidor flitigt av legosoldater från de brittiska öarna, Österrike och Kroatien. Möjligheterna att med säkerhet kunna fastställa vilken sida de döda stred på, försvåras dessutom av det faktum att de plundrades utförligt av såväl soldater som de civila som senare begravde dem.
Den ytliga genomgången av kropparna, ger dock en antydning om att de flesta gick en våldsam död till mötes. Många av kropparna uppvisar spår av kraftiga slag, hugg och skador som orsakats av blykulor. Det enda vi med största sannolikhet kan säga, är att den svenske kungen inte kommer ingå i de som nu grävts fram.
Efter en panikartad genomsökning av slagfältet, hittade man till slut hans sargade och plundrade kropp, vilken fördes tillbaka till Sverige. Här inleddes en utdragen process, och det dröjde nästan ett år innan man ansåg sig kunna ge honom en värdig begravning. Vilket alltså är mer än vad man kan säga om de soldater, som visserligen inte verkar ha slängts ner huller om buller, utan ligger i två rader med fötterna mot varandra.

Källor:
Massgrav från Lützen hittad (SvD)
Massgrav från Lützen hittad (DN)

No comments: