Monday, May 21, 2012

Unikt fynd på den skotska ön Canna


Ett slumpmässigt fynd av en så kallad ”förbannelsesten” i Skottland, har ett stort intresse bland forskare på de brittiska öarna. Stenen är cirka 25 cm i diameter och pryds av ett tidigt kristet kors från 700-talet, och hittades på ön Canna. Vad som gör fyndet extra intressant är att den passar perfekt i en skålgrop på det så kallade ”Cannakorset”, något som gjorde att öns föreståndare Stewart Connor åkte tillbaka mitt i natten bara för att kontrollera det själv.

En annan som finner fyndet väldigt intressant är Katherine Forsyth, expert på de tidiga keltiska folkens historia och kultur, säger att ”det är ett fantastiskt fynd”. Hon förklarar vidare varför fyndet är så viktigt och dess betydelse i de tidiga kristna kulterna.
Det finns liknande stenar på Irland, där de kallas 'förbannelsestenar', men det här är den första av sitt slag i Skottland. De härrör från den tidiga kristna perioden, men används än idag av pilgrimer. Vanligtvis läste pilgrimen en bön, samtidigt som stenen vreds medurs i en försänkning eller grop i den underliggande stenen”.
Enligt Forsyth ger fyndet ”en viktig insikt i den religiösa konsten och sedvänjor i det tidiga Skottland, och visar på hur mycket det fortfarande finns att upptäcka där ute.”

Vid tiden för stenens användning på 700-talet så tillhörde ön kloster på Iona, ett av dåtidens mest inflytelserika religiösa institutioner som bildats av den irländske munken Columba 563 e.Kr.
Vad som dock gör fyndet ännu mer intressant är att det antyder om ett eko från äldre traditioner, och dessa så kallade ”förbannelsestenar” har kopplats samman med så kallade Bullaun (skålgropar) som är ett välkänt fenomen på bl.a. Irland, men även återfinns på Gotland.

Ön Canna ägs och drivs idag ”National Trust for Scotland” (NTS), efter att den gaeliske forskaren John Lorne Campbell donerade den till organisationen 1981.

Källor:
'Cursing stone' found on Isle of Canna

No comments: