Friday, January 9, 2009

Lite nya böcker

Trots att man redan har runt femtio böcker på listan "böcker som nu måste läsas", så förhindrar det ju inte en från att investera i nya. Tack och lov så sammanföll det med att man blev magsjuk, så nu har man åtminstone betat av de nya böckerna, med andra ord snart dags att ta och beta av de andra böckerna.
Den här gången blev det Nic Fields "Romes Saxon shores", Nigel Thomas "The royal hungarian army 1939 - 1945 och Angus Konstam "British fort in the age of Arthur". Faktum är att jag blivit lite trött på andra världskriget, och mitt nya fokus Storbritannien under senantik/tidig medeltid fått upp mina ögon för en ny fas i historien. Det är förstås alltid skoj att lära sig något nytt... Å andra sidan har medeltiden alltid varit av intresse.

No comments: