Saturday, January 10, 2009

Grattis Tintin

En av mina ungdomsidoler fyller i dag 80 år, och jubilaren är ingen annan än den världskände journalisten Tintin, den evigt unge globetrottern jubilerar och givetvis så är jag inte sen med att ställa mig bland gratulanterna.
Tintin är tillsammans med Spirou, Lucky Luke och Asterix serieböcker som fyllde bokhyllorna i ungdomsrummet, och som fortfarande intar en särställning för mig. Även om både Spirou, Lucky Luke och Asterix fortsatt - med en klar försämring - att ges ut, så avsåg Hergé (eller Georges Remi) att inte låta så bli fallet. När Remi avled 1989 så förblev hans sista titel "Tintin och alfabetsmysteriet" ofärdigt, och serien slapp att se samma utveckling som de ovan nämnda.

Det som utmärker Tintin, och som kanske också är dess storhet, är Hergés enorma intresse för detaljer. Inte nog med att hans böcker är välritade, han lade också ner stor tid på att göra efterforskningar till sina bakgrundsmiljöer, och kunde trots att han aldrig besökt platserna ändå ge en detaljerad bild av dessa. Även om serien under årens lopp fått utstå rätt hetsk kritik, speciellt då "Tintin i Kongo", eller hans nidbilder på judar i "Tintin och krabban med guldklon" så tycker jag den kritiken är orättvis.
För man ska trots allt komma ihåg när dessa böcker skrevs och ritades, de är tidsdokument som inte bara ger oss en bild av hur världen såg ut på den tiden, utan också hur de faktiskt upplevdes. Hergé hade givetvis inte besökt Kongo, men det ger ändå en bild av hur synen på kolonialväldet sågs av Europeerna och belgarna i synnerhet. Jag har lite svårt att riktigt förstå ståndpunkten att vi måste rensa ut precis allt som inte är politiskt korrekt, givetvis ska Tintin i Kongo tas för vad det är, och kanske till och med utgöra startpunkten för en givande debatt om synen på Afrika under 30- och 40-talet.

Själv så läser jag gärna Tintin, och ser det som en utmärkt spegling av sin samtid. Ta t.ex. "Blå Lotus" som utspelas i det av Japan ockuperade Kina, och som på ett tämligen otäckt sätt visar japanernas behandling av kinserna. Debatten om den japanska ockupationen av Kina lyser dock med sin totala frånvaro i den svenska debatten, där bilden av kolonialism cementerats...

Men för att återgå till jubilaren så höjer jag idag mitt glas för Tintin, och hoppas också att Spielbergs och Jacksons filmer blir så lyckade som jag hoppas.

GRATTIS TINTIN!

Källa: Anfäkta och anamma, Tintin fyller 80 år!

No comments: