Thursday, September 18, 2008

Historielös religionsprofessor

Igår kunde man på Svenska Dagbladet hemsida läsa en artikel om en undersökning som genomförts av Pew Research Center, som genomfört intervjuer i en rad länder i Europa, Amerika, Asien och Mellersta Östern. Slutsatsen från Pew Research Center är att både antisemitism och islamofobi ökat de senaste åren, vid sidan av detta så har också centret undersökt inställningen hos muslimer till terrorgrupper, och där redovisar man att stödet minskat.
Så vad är då problemet, jo för det första så verkar rubriksättaren vara någon kvarvarande sommarjobbare, för rubriken är i ärlighetens namn fullständigt felaktig. I artikeln nämns ingen spridning av antisemitism, snarare handlar artikeln om att antisemitismen ökar i en rad länder, bland annat Spanien och Ryssland. Men om nu rubriksättaren i och med artikeln gjort bort sig totalt, ja då är det inget mot den religionshistoriker som får uttala sig i artikeln.

För att fylla ut sidan så får nämligen religionshistorikern Christer Hedin vid Stockholms Universitet uttala sig, och man kan ju onekligen fråga sig vilka kriterier som krävs för att bli religionshistoriker. Hedin säger angående resultatet om att antisemitismen i Europa ökar:
”Det kan jag inte fatta. Det är obegripligt eftersom judar är så pass integrerade i samhället i dag och inte har det minsta speciell ställning bland folk.”

Frågan om assimilation av den judiska befolkningen i Europa ser jag dock som tämligen ointressant, och som exempel kan man ju peka på att judarna utgjorde knappt 1% av Tysklands befolkning under 1920-talet. Av dessa hade många gift sig med tyskar, andra hade konverterat till kristendomen eller var inte praktiserande judar. Detta faktum till trots så var antisemitismen väl spridd i Tyskland, även i områden med liten eller ingen judisk befolkning, långt innan Adolf Hitler fick idén att bli partiledare i ett obskyrt parti i München.

Tyvärr så slutar inte Hedins förvirring där, utan han fortsätter med att kommentera att antisemitismen ökar ibland annat Polen, Spanien och Ryssland med att säga:”Katolska kyrkan har historiskt sett inte varit så ivrig att motarbeta antisemitism. […] Ryssland är intressant, för det är ett typiskt land där den traditionella kristendomen fått betydelse för patriotismen

Nu är visserligen både Polen och Spanien två katolska länder, men att vara religionshistoriker och veta att Ryssland inte är ett katolskt land torde väl tillhöra allmänbildningen. Eller så är det något jag missat…
Det är dock länder som har ett gemensamt, och det är att man haft en långvarig tradition av antisemitism i dessa länder, i Spaniens fall ända sedan 500- och 600-talet. Mer moderna inslag finner man från perioden före, under och efter andra världskriget, där såväl tyskarna som Sovjetunionen underblåste antisemitiska strömningar. Detta är dock inget den katolska kyrkan haft någon större inverkan över…

Hedins försök att förklara fenomenet med den ökande antisemitismen blir dock inte mindre förvirrande av att han sen försöker förklara varför skepticismen mot religionen i Spanien ökat. För då handlar det plötsligt om att det finns en ”allmän föreställning om religionens skuld som ligger bakom”. Med andra ord så kan man onekligen fråga sig vad det spelar för roll om den katolska kyrkans avståndstagande, eller huruvida judarna är assimilerade eller ej?

Nej Hedin, man frågar sig verkligen vilka kriterier som ska uppfyllas för att få bli professor i religionshistoria, uppenbarligen inbegriper dessa dock varken historia eller religion…

Men nu är det tydligen inte bara i Europa där antisemitismen ökar enligt Pew Research Center, även i Mellersta Östern ökar antisemtismen en samma undersökning. Man kan dock fråga sig vad nyhetsvärdet i det ligger, att antisemitismen i Mellersta Östern är djupt rotad tror jag de flesta är väl medvetna om, och att den i många avseenden bottnar i konflikten mellan Israel och arabvärlden.

Artikeln avslutas med att konstatera att även attityden mot muslimer ibland annat Europa försämrats…

Källa: Antisemtismen sprider sig

No comments: