Thursday, October 11, 2012

Lars Vilks och Uppdrag Granskning

Lars Vilks
(bild hämtad från Wikipedia)
Satt och tittade på Uppdrag Gransknings program om Lars Vilks, den skånske konstnären som tidigare var mest känd för sitt konstverk Nimis, en rättsligt omtvistad träskulptur i Kullberga naturreservat, men som för de flesta är mest känd för sin famösa bild på en så kallad rondellhund föreställande den muslimska profeten Muhammed. Vilks har sedan bilden publicerats 2007 varit föremål för en rad angrepp, såväl verbala som fysiska från företrädare från islamistiska grupper i Sverige. I samband med att Taimour Abdulwahab den 11 december 2010, sprängde sig själv i ett misslyckat självmordsattentat, hänvisade Abulwahab till Vilks i sitt brev han skickat till bland annat Tidningarnas Telegrafbyrå. I samband med publiceringen så lät även Al Qaida meddela att de satt ett pris på hans huvud, och hans bostad har angripits av förmodade islamister. Efter det misslyckade attentatet i Stockholm, uppgraderade SÄPO bevakningen av honom och han är numera utrustad med personliga livvakter.

Samtidigt har såväl andra konstnärer som massmedia, haft väldigt svårt att riktigt veta hur man ska förhålla sig till honom. Symptomatiskt för detta får det får onekligen kaoset runt en utställning i Jämtland tidigare i år (2012) sägas vara, där Vilks nekades att medverka efter att det framkommit att han skull medverka i ett antimuslimskt möte i New York. Flera av de medverkande vägrade då ställa upp, och hela utställningen tvingades ställa in. Någon riktigt konsensus bland media är inte heller att finna, utan även här blandas fördömanden med stöd.

Vilks svar på kritiken har ofta sammanfattats med att han som konstnär är objektiv, något som Uppdrag Granskning och Janne Josefsson nu försöker utmana. Även om det snabbt framgår att Vilks möjligtvis inte är så objektiv i frågan som han påstår, hänger ändå Josefssons brasklapp från början av programmet om att man riskerar att bli indraget i hans konstprojekt, som en våt duk över det hela. Förmodligen hyser Vilks sympatier för SION (Stop Islamization of Nations), men i vilken grad är svåra att utröna av detta program. Vad som dock står helt klart, är att Vilks njuter fullt ut av att vara i massmedias fokus och uppenbarligen inte verkar störas nämnvärt av deras närvaro.

No comments: