Wednesday, June 6, 2012

Medeltida vampyrer hittade i Bulgarien

Det är svårt att inte fascineras av vampyrer, jag har ju redan skrivit ett blogginlägg om Richard Chase, (Verklighetens Dracula), och hans vanföreställningar. Chase hade fått för sig att han behövde människoblod för att överleva, vilket ledde till en serie makabra mord runt om Sacramento i USA på 1970-talet. Tidningarna fylldes med de skakande berättelserna om hur Chase gått till väga, och skräcken spred sig i staden. För även om vi idag, inte tror på berättelser om vampyrer, varulvar och andra oknytt som tidigare smög runt stughörnen, så fanns det en tid när dessa historier var något man tog på blodigt allvar.

Arkeologer i Bulgarien har nämligen funnit, vad man tror är bevis på just detta. I samband med en utgrävning av ett kloster utanför staden Sozopol vid Svarta Havet, upptäckte man något ovanligt med kvarlevorna i två av gravarna. De hade nämligen utsatts för en ritual, som var tänkt att förhindra att personen skulle återvända från de döda och terrorisera sin omgivning. Genom kvarlevorna hade man nämligen kört en järnpåle genom kropparna, för att på så sätt förhindra att personen gick igen. Gravarna är från medeltiden, men sederna levde kvar långt efteråt.
Att dessa skelett stacks med stavar visar på seder som var vanliga i vissa bulgariska byar fram det första decenniet av 1900-talet” säger Bozhidar Dimitrov, chef för Bulgariens nationalhistoriska museum.

Enligt Dimitrov är fyndet i sig inget unikt, under de senaste åren har man funnit ett hundratal gravar, där kvarlevorna stuckits med järnstavar för att förhindra att de blev vampyrer. Han fortsätter och förklarar att ”detta troligen var människor som uppfattats som onda, och att man var rädd att de skulle återuppstå som vampyrer efter de dött och fortsätta plåga människor”. Det verkar även också som att många av de misstänkta vampyrerna, var antingen aristokrater eller präster, men att det inte verkar finnas några kvinnliga vampyrer.

Men, i Italien har man funnit just detta. I samband med en utgrävning 2009 av pestgravar från Medeltiden, på ön Lazzaretto Nuovo utanför Venedig, som under Medeltiden användes som karantänstation för sjömän innan de tilläts komma in i staden och sjukhus för personer som smittats. I en av dessa gravar fann man kvarlevorna av en kvinna, som fått en tegelsten instoppad i munnen. Vilket enligt traditionen, skulle förhindra att hon förvandlades till vampyr. Matteo Borrini, forensisk arkeolog vid Universitet i Florens, säger till National Geographic att han ”[...] var lyckligt lottad, och [inte] räknade med att finna en vampyr under sina utgrävningar”.

Men varifrån kommer då dessa rykten om vampyrer, en förklaring kan troligen vara okunskaper om förruttnelseprocesserna. I samband med de återkommande pestepidemierna som drabbade Europa under medeltiden, så tvingades man ofta återanvända gravar. I samband med att man grävde upp dessa var det troligen inte ovanligt att man fann kroppar, som uppvisade tecken som tydde på att personen förvandlats till vampyr. Detta visade sig genom att naglar och hår fortfarande växte, att det rann blod ur kroppsöppningarna eller att det såg ut som om personen ätit upp den slöja som lagts ovanför ansiktet.
För att förhindra att personen, som ibland misstänktes för att vara orsaken till pestutbrottet eller andra olyckor som drabbat samhället, genomfördes ofta en mängd ritualer för att förhindra att personen gick igen.

Källor:
"Vampyrgrav" hittades i Bulgarien
Are you sure digging him up is a good idea? Archaeologists find Bulgarian 'vampires' from Middle Ages with iron rods staked through their chests
"VAMPIRE" PICTURE: Exorcism Skull Found in Italy

No comments: