Wednesday, April 8, 2009

Peter Englund visar vart skåpet ska stå

För ett tag sedan mottog Mattias Gardell, historiker med inriktning på Islam, emot Jan Myrdals "Leninpris" något som väckt en viss kritik inom den akademiska världen. Gardell ska enligt egen uppgift varit tveksam, men till slut ändå tagit emot priset och 100 000 kronor. Gardells tilltag har nu fått Peter Englund att nominera Gardell till ett Pol-Pot priset och skriver på sin blogg:
Även nästa år kommer Pol Pot-priset att tillfalla Mattias Gardell, förutsatt att det inte dyker upp någon akademiker som är än mer naiv och historielös, men det förefaller osannolikt.


Priset består enligt Englund av en miljard mark i 1923 års penningvärde och Anne Appelbaums "Gulag - De sovjetiska lägrens historia" och juryn bestod av Englund och två katter. Vad Gardell tycker är dock ovisst...

Det är väl bara hålla med Englund, vilket bekräftas av det jag sett och hört av Gardell, i hans omdöme av religionshistorikern. Jag kan inte direkt påstå att jag är speciellt imponerad av hans arbete, eller för den delen hans lätt pinsamma försök att förklara sig.

Källor:
Peter Englund uppfann hastigt nytt pris

No comments: