Tuesday, April 7, 2009

Kaos inom det socialdemokratiska partiet

Partiet rasar i opinionsundersökning efter opinionsundersökning, partiledaren är ifrågasatt, alliansen med Vänsterpartiet och Miljöpartiet kritiseras och nu drabbas dessutom partiet av en infekterad intern konflikt med LO. Den stora frågan är nu hur länge Mona Sahlin blir kvar som partiledare, gång efter annan har hon visat på ytterst dålig fingertoppskänsla och frågan är om inte det inte ligger något i Göran Perssons starkt kritiserade sammanfattning av Sahlins politiska brister.
Dagens kris runt LO ordförande Wanja Lundby-Wedin är bara ett av alla taktiska felsteg Sahlin begått den senaste tiden. Det började med hennes tvärsäkra uttalande i samband med alliansen med Miljöpartiet om att Vänsterpartiet inte hade något att hämta i en närmare allians med Socialdemokraterna, efter en massiv proteststorm tvingades Sahlin krypa till korset och göra en pudel. De interna kritikerna fick givetvis vatten på sin kvarn, och man kan gott anta att den borgliga alliansen gnuggade händerna av lycka över Sahlins missbedömning av sin egen position. Man kan dessutom med fog fråga sig hur denna allians egentligen ska fungera, det finns gott om områden där partierna inte delar åsikt och där SAP kan få svårt att finna stöd för sin politik.

Men dagens kris får nog ändå Sahlins missbedömning rörande Vänsterpartiets delaktighet i alliansen att framstå som en fis i rymden. Efter att hållit en förhållandevis låg profil kunde till slut inte Sahlin motstå att uttala sig, vilket skedde genom att Ibrahim Baylan som beskyllde de allt sämre opinionssiffrorna på Lundby-Wedin.
För Sahlin kunde inte Lundby-Wedin affären ha kommit sämre, partiet försöker mobilisera inför valet i sommar till EU parlamentet samtidigt som opinionssiffrorna sjunker snabbare än Saabs aktier på börsen. Även om Sahlin troligen kommer att rida ut stormen, för snart kommer givetvis massmedia hitta något annat att skriva om, så har affären utan tvekan ytterligare skadat hennes anseende. Personligen tror jag att Lundby-Wedin affären gjort att mycket gammalt groll, som tidigare legat och pyrt, nu släppts lös. Sahlin är en kontroversiell politiker, hon är ifrågasatt internt och har uppenbarligen svårigheter att på ett konkret sett avläsa hur vindarna blåser. Den stora frågan vid sidan av hur länge Sahlin blir kvar som partiledare är förstås när nästa missbedömning kommer, och hur partiet då ska försöka förklara bort det…
Källor
Tajmingen ökar trycket på LO-basen

No comments: