Wednesday, February 1, 2012

Järnkanslern talar

I vad som låtar som något från en Hollywoodfilm, har forskare på Thomas Edison National Historical Park i New Jersey har dels lyckats lokalisera och dels digitalt restaurerat ljuduppspelningar med den tyske järnkanslern Otto von Bismarck. För första gången på över hundra år har forskare och historiker fått lyssna på den ökände kansler, i en ljudinspelning han gjorde 1889 för Adelbert Theodor Edward Wangemann, en av Edisons assistenter. Efter att ha besökt världsutställningen i Paris reste Wangemann till Berlin, där han lät Bismarck lyssna på de ljudupptagningar han gjort i den franska huvudstaden innan den tyske kanslern att göra några egna. Bismarck läste upp några texter på engelska, franska, latin och tyska, han hann även med att nämna några rader av den franska nationalsången.
Cylindrarna har länge ansetts förlorade för alltid, men 2005 inledde chefen för Bismarckinstitutet i Fredrichruh, dr Ulrich Lappenküper, arbetet med att försöka lokalisera dem. Ironiskt nog hittades cylindrarna i en låda som hittats 1957, men där fynden tydligen inte offentliggjorts. Efter att ljudtekniker överfört innehållet på cylindrarna kunde man således för första gången på nästan 100 år höra den tyske kanslerns röst.

Källa:Germany's first chancellor Otto von Bismarck

No comments: