Tuesday, February 7, 2012

Charles Dickens

Det är idag 200 år sedan Charles Dickens, den berömde engelske författaren föddes. Något bloggen givetvis högtidlighåller.

No comments: