Thursday, July 16, 2009

Tomtar på loftet

I Tyskland har ett kontroversiellt konstverk ställt den livsavgörande frågan, kan en trädgårdstomte hysa nazistiska åsikter eller ska den ses som ett försök att ironisera över nazismen. Orsaken till detta livsavgörande huvudbry är en utställning i Nürnberg av den kontroversielle tyske konstnären Ottmar Hörl, och där ett av konstverken utgörs av en trädgårdstomte som heilar. I Tyskland som inte bara har en repressiv lagstiftning mot nazistiska symboler utan också en rätt ambivalent syn på tiden 1933 - 1945, så har Hörls konstverk väckt viss hybris bland landets åklagare och jurister. Förutom att försöka utreda huruvida trädgårdstomten är nazist eller inte, så rasar nu debatten om tomtens utsträckta högerarm ska räknas som konstnärlig frihet eller inte.
Hörl som blivit känd delvis för sina installationer bestående av trädgårdstomtar, verkar dock oberörd och troligen luttrad. För några år sedan väckte hans installation av ett hundratal heilande trädgårdstomtar en het debatt i Tyskland, och nu har alltså chefen för "Akademin för den sköna konsten" i Nürnberg gjort det igen.

Även om det givetvis finns en viss förklaring till den tyska lagstiftningen så är det ändå inte speciellt svårt att INTE dra på smilbandet åt den åklagarmyndigheten och lagstiftningen. Att ens börja debattera huruvida en trädgårdstomte är nazist eller inte bör för de flesta människor vara tämligen lätt att besvara, men nu talar vi om jurister och då är all form av logiskt tänkande som bortblåst.
Problematiken ställer dock frågan hur pass långt den tyska demokratin sträcker sig, och det är uppenbart att konstverket ska ses ur denna synvinkel. Det är inte första gången som Hörls tomtar är i hetluften, och uppenbarligen försöker Hörl - tämligen effektivt dessutom - väcka frågan rörande den tyska lagstiftningen och hur långt demokratin sträcker sig. Personligen ser jag den tyska lagstiftningen som fullständigt kontraproduktiv och - ur en en demokratisk synvinkel - som högst tveksam. Effekten av lagstiftningen är dessutom starkt ifrågasatt, och kanske snarare motverkat sitt syfte, och endast fört högerextrema grupper till att gå under jorden eller kosmetiska förändringar.

Källor: Tomtes hälsning kan vara mot lagen

No comments: