Thursday, July 23, 2009

Jesús Alcalá sparkar in öppna dörrar

Jesús Alcalá sparkar in öppna dörrar

I tisdagens (22 juli 2009) beskriver Alcalá hur det tyska rättväsendet snabbt, till och med väldigt snabbt anammade en nationalsocialistisk och antisemitisk diskurs. Alcalá ger en rad exempel på hur snabbt och omfattande denna likriktning gick inom rättsväsendet, och att detta banade vägen för Förintelsen. Alcalá menar att domarna eller ledamöterna nödvändigtvis var nazister, men att man snabbt vände kappan efter vinden och således var böjd att bistå vem som nu satt vid makten. Som bevis för detta hänvisar Alcalá till att många av domarna som varit verksamma under perioden 1933 – 1945 fortsatte sina gebit efter kriget. Alcalá vet givetvis att hans påståenden kommer väcka viss uppmärksamhet, men vad Alcalá inte nämner är att domstolarna under hela republiken dominerats av starkt konservativa krafter.

Just detta har av många setts som republikens akilleshäl, och det var inte heller någon isolerad företeelse, snarare tvärt om. En snabb granskning av det tyska rättsväsendet under republiken visar nämligen vart domarna och ledamöternas sympatier låg, något som t.ex. visas genom domslut i åtal mot bl.a. det högerextrema organisation Konsul.
Så för mig kommer inte Alcalás påstående som någon större överraskning, snarare tvärt om…
Källa:
Rättsväsendet föregrep tyska raslagar

No comments: