Thursday, August 21, 2008

Forum för Levande Historia i blåsväder

Igår onsdag den 20 augusti släppte Forum för Levande Historia en rapport där man anklagade den svenska lärarkåren för att ha dåliga kunskaper om Förintelsen, något som inledningsvis väckte en viss indignation bland den svenska massmedian. Det dröjde dock inte länge innan både Forum för Levande Historia och deras undersökning fick stark kritik, bland annat inom bloggvärlden och av lärarförbundet. Sakta började också massmedia, för en gångs skull, intressera sig för och försöka analysera Forum för Levande Historias agerande, något jag verkligen välkomnar.
Allt sedan Forum för Levande Historia kom till på Göran Perssons direkta order har det varit ifrågasätt, speciellt inom den akademiska världen där många kritiserat deras metodik i samband med undersökningar. Denna kritik har allt för ofta i likhet med den berömda vattendroppen på svanen, runnit av institutionen som kunnat fortsätta som inget hänt. Förra gången Forum för Levande Historia var på tapeten var när man genomfört en i många drag helt obegriplig undersökning om antisemitism bland svenska skolungdomar, en undersökning där vissa frågor var direkt felställda och andra fruktansvärt ledande. Något som också väckte viss kritik, men det var något som den politiskt korrekta institutionen snabbt hämtade sig ifrån, dagens kritikstorm verkar man dock få svårare att parera.

Inte nog med att frågorna är dels på tok för svåra, de är i många fall dessutom helt felställda och några av svarsalternativen – jag kommer senare idag att publicera en genomgång av frågorna – är förvillande lika. Hur som helst, att avkräva att idrottslärare, slöjdlärare och så vidare, ska hysa samma kunskapsnivå som en person med mycket god inblick i Förintelsen, själv anser jag mig vara extremt påläst i frågan ändå gick jag bet på en fråga, säger ju en hel del om vart ribban är lagd. Nämligen att Forum för Levande Historia sökt detta resultat, ett resultat man vet kommer att skapa debatt, eftersom det är ett kontroversiellt resultat.
Professorn i statsvetenskap Ulf Bjereld, som tidigare kritiserat Forum för Levande Historia säger till DN:
Frågorna har karaktär av kalenderbaserad kunskap och mäter inte någon djupare förståelse. En lärare som svarar fel på dessa frågor kan fortfarande med stor inlevelse berätta om Förintelsen för sina elever. Jag hade själv bara kunnat svara på en begränsad del av frågorna och jag har ändå läst väldigt mycket om Förintelsen.”

I detta har Bjereld helt korrekt, frågorna för mer tankarna till något ihoprafsat prov från 8:an, och säger givetvis ingenting om huruvida läraren kan debattera Förintelsen eller ej. Bjerseld fortsätter med att säga att:
Det viktiga är att det ohyggliga inte ska hända igen. Vi vill förstå varför det hände, men det är inte lika viktigt att veta vilka läger som dödade på vilket sätt. Man undrar om inte rapportförfattarna har en egen agenda när man avfärdar lärarnas kommentarer och debatterar i en fotnot i en forskningsrapport.”

Återigen konstatera Bjereld något helt korrekt, det är inte smådetaljerna som är viktigast, hur många som mördades och så vidare, det är helheten att förstå bakgrunden och orsakerna. Forum för Levande Historia verkar vilja att historieundervisningen åter ska bestå av korvstoppning av eleverna, där år, procenttal, läger och lägervakter staplas på varandra utan någon bakgrundsförklaring. Det blir således fullständigt meningslös kunskap, utan någon som helst förankring eller förklaring, och i långa loppet blir eleverna ännu mer mottagliga för propaganda från revisionister och höger extrema partier.

Forum för Levande Historias projektledar Christer Mattsson försöker besvara undersökningen i Svenska Dagbladet och han säger:
Vår uppgift är att ta reda på hur fakta ser ut och det har vi gjort. Skulle vi ha fått fram motsatt resultat skulle vi kanske bli anklagade för att vilja lägga ned oss själva.”
Nu kan man ju onekligen fråga sig vad Mattsson anser fakta vara, men fakta för mig är att Forum för Levande Historia har ställt sådana frågor de VET att folk inte – utan en enorm kunskap i ämnet – kan besvara. Givetvis visste Mattsson och de andra som satt och knåpade ihop frågorna att många lärare skulle ha svårt att besvara frågorna, och att de skulle få fram ett resultat som visar på att svenska lärare är dåligt pålästa om Förintelsen.
Fakta är också att de slutsatser som Forum för Levande Historia gör på elva frågor känns rätt tendentiöst, och skänker hela undersökningen – och Forum för Levande Historia i synnerhet – i ett löjets skimmer. Nu är det som sagt inte första gången den akademiska världen har protesterat mot Forum för Levande Historia, och jag antar att det inte är den sista gången.

Mattssons snudd på absurda påståenden fortsätter när han besvarar kritiken mot att frågorna och svarsalternativen är luddiga:
Vi har skattat frågorna så att ett litet fel inte ger lika dåliga resultat som ett stort fel. Har man till exempel svarat att massavrättningar av judar inleddes 1933 när Hitler tog makten får man mer fel än om man svarar 1939, trots att rätt svar är 1938. Poängen är att visa att man förstår sammanhangen, judarna var inte den första folkgrupp som Hitler gav sig på.”

När man läser Mattssons svar, så börjar jag verkligen undra hur pass djupgående hans kunskaper om Förintelsen är?
För det första så skedde aldrig några massavrättningar av judar 1938, däremot genomfördes – i spåren av Kristallnatten – en rad massarresteringar av judar. Det är trots allt en rätt vital skillnad. Den andra frågan är förstås om nu inte judarna var den första folkgruppen Hitler gav sig på, vilken var det då? Eller anser Mattsson att kommunister och socialister, vilka var de första som greps och sattes i de provisoriska läger Sturmabteilung satte upp efter att Hitler utsetts till Rikskansler den 30 januari 1933, är en folkgrupp?

Summan av kardemumman är förstås att Forum för Levande Historia har överlevt sig själv, och att det är dags för massmedia, politiker och regeringen att börja granska vad denna institution bedriver för kvasiforskning. Att nu med skattemedel bekosta en undersökning vars frågor för mer tankarna till ett snabbt hoprafsat prov från mellanstadiet än en seriös och akademisk undersökning gör att jag anser att Forum för Levande Historia bör läggas ner.

Källor:
Forum för levande historia tillbakavisar kritik
Lärarenkät om Förintelsen får stark kritik
Förintelseundersökning får kritik

1 comment:

Vidugavia said...

Bra genomgång. Det är framför allt frågornas uppenbara lömskhet som stör mig. Frågeställarna är uppenbart ute efter att få felaktiga svar.

Sedan kan man fråga sig vad det ska vara för nytta med att lärare sitter inne med sådana detaljkunskaper. Snart frågar de väl om rälsbredden på järnvägen till Auschwitz.

Om man som historialärare ska sitta inne med detaljkunskaper gällande förintelsen så bör det vara i sådana frågor som förintelseförnekare brukar använda, inte uppslagsbokskunskap.