Wednesday, August 20, 2008

Forum för levande historia gör det igen...

Efter ett tags tystnad är så Forum för Levande Historia (FLH) återigen aktiv, den här gången med en undersökning om historielärarnas kunskaper om Förintelsen, en undersökning som de anser pekar på att många lärare har dåliga kunskaper om Förintelsen. Och ja, undersökningen visar på vissa grundläggande brister i kunskaper, som att många tydligen trodde att Gulag var ett utrotningsläger. Det finns dock frågetecken, som vanligt när FLH redovisar sina undersökningar, och ska jag vara ärlig är jag rätt övertygad om att liknande frågor i andra historiska epoker skulle uppvisa samma nedslående resultat.
Problemet med FLH:s undersökning och slutsatser, att mer tid behövs för att lära lärarna om Förintelsen, kan också ifrågasättas. Nu vill jag på inget sätt framstå som någon som ifrågasätter Förintelsen eller försöker förminska den, snarare tvärt om. Det jag däremot vänder mig emot är FLH:s försök att vinna billiga poäng, speciellt som jag misstänker starkt att de ansvariga för undersökningen inte alls är speciellt överraskade över resultatet.

Jag ställer mig som sagt rätt övertygad om att slutsatsen blivit precis samma om FLH ställt liknande frågor om t.ex. Karl den Stores tid eller den svenska stormaktstiden, nämligen att detaljkunskaperna i ämnet är försvinnande små.
FLH motiverar sin undersökning med att flertalet högerextrema grupper nu riktat in sig på skolungdomarna, vilket i och för sig är sant men knappast något nytt. För att motverka detta vill nu FLH stärka lärarnas kunskaper om Förintelsen, vilket förstås är behjärtansvärt och behövligt. Frågan är dock hur pass relevant det är för lärarna att känna till om det var 60% eller 81% av de judiska barnen som dödades, eller hur stor del av den tyska befolkningen som var av judisk börd.

Personligen ställer jag mig ytterst tveksam till FLH:s hela existens, som mer eller mindre bildades efter den moralpanik som drabbade landet efter Bosse Schöns avslöjande i sin bok ”Svenskarna som stred för Hitler” och en undersökning om skolelevernas kunskaper om Förintelsen. Att det senare visade sig att Schöns avslöjanden om en svensk lägervakt i Treblinka var felaktiga, hans vittne Harald Sundin avslöjades som en mytoman, spelade ingen större roll, skeletten i gardroben skulle rensas ut och så bildades FLH.
Efter regeringsskiftet så har FLH:s arbete utökas, som nu ska även inbegripa kommunismens brott. Detta har lett till kritik från en rad vänstersympatisörer som nu anser att FLH också ska informera om kolonialismens och kapitalismens brott, den stora frågan är således vad ska FLH ta upp här näst, kanske kristendomens brott eller religioner i allmänhet? Med andra ord kan man bara konstatera att FLH är ett verktyg för politikerna att styra undervisningen åt det håll de vill, något som osökt för tankarna till hur diktaturer styr sin undervisning.

Det stora problemet är dock att FLH i allt högre och högre grad fått en snudd på osunt inflytande över svensk skolundervisning, och att fokuseringen runt Förintelsen under kriget får – i alla fall enligt mig – en alldeles för stor del av undervisningen. Risken är nämligen överväldigande att eleverna, i likhet med hur det såg ut i den äldre historieundervisningen, stoppas full med siffror, årtal och personer utan att för den delen förstå sammanhanget. Med andra ord kan man fråga sig vad syftet är att låta elever och lärare sitta och rabbla dödssiffror, lägervakter, årtal, läger och getton om varken lärare eller elever förstår själva sammanhanget bakom Förintelsen. Blir man mindre mottaglig för propaganda från högerextremister för att man vet att man stoppats full med all denna information? Jag måste säga att jag är ytterst tveksam…
Den andra frågan är förstås om man nu ska fokusera de humaniora ämnen runt kommunismens och nazismens brott mot mänskligheten, hur blir det då med mänsklighetens övriga historia? Ska vi sedan lägga in kapitalismens och kolonialismens brott, ja vad återstår då av ämnet Historia, Samhällsvetenskap och Religion, speciellt när man då betänker att timantalet för dessa ämnen minskats rätt rejält? Ska vi återgå till den gamla skolan där eleverna kunde rabbla kungar och årtal utantill, skillnaden är då att eleverna nu ska kunna rabbla dödssiffror och läger?

Tyvärr gör FLH det hela lätt för sig själva, och tror att om man nu endast visar tillräckligt mycket bilder och dödssiffror så kommer man vaccinera skoleleverna mot den revisionistiska propagandan. Så enkelt är det förstås inte, men eftersom nu humanioraämnen timmässigt degraderats så är det troligen det enda som lärarna kommer ha möjlighet att lära ut. Den komplicerade och långa orsaken till nazismens framväxt i Tyskland under 20- och 30-talet, och det historiska arv och kolonialtidens påverkan på förintelsen lär man knappast ha tid att förklara…

Källor:
Svenska lärare har dåliga kunskaper om Förintelsen
Lärare okunniga om Förintelsen

No comments: