Sunday, October 9, 2016

Svart på Vitt: Black Sox

De utpekade spelarna
Den 9 oktober 1919 vinner Cincinnati Reds finalserien i Baseball, World Series, mot Chicago White Sox. Rubrikerna och eftermälet till matchen ska dock handla om något helt annat, och kasta mörka skuggor över sporten i allmänhet och White Sox i synnerhet.
Efter att rykten om att flera spelare i White Sox tagit emot mutor för att förlora finalserien, påbörjas en rättslig utredning av de utpekade spelarna i september 1920, mitt under slutspelsserien mot Cleveland Indians. I juni 1921 inleds rättegången, som dock kantas av skandaler. Bland annat försvinner flera av spelarnas vittnesutlåtandena från förhören spårlöst, och gör att flera av dem tar tillbaka sina tidigare uttalanden, och leder till att frias från misstankarna av en jury.
I samband med att åtalet mot de utpekade spelarna inleds, påbörjar baseballigan (MLB) en egen utredning, under ledning av Kenesaw Mountain Landis. Den förre federale domaren Landis slutsats, var att även om spelarna frikänts av en domstol, så hade de inte bara brutit mot spelets anda, utan även dragit vanära över sporten. Landis rekommenderade, baserat på tidigare fall, att spelarna skulle stängas av för livet, vilket också var den linje som MLB tog.

För White Sox satte skandalen djupa spår, inte bara sportsligt. Även om det råder lite delade meningar om när öknamnet "Black Sox" började användas, så råder det ingen tvekan om att eftermälet till World Series 1919, gjorde det till allmängods. Men även sportsligt skulle skandalen sätta djupa spår, och det dröjde 40 år innan klubben vann en divisionstitel. Först 2005, kunde sydsidans lag bärga World Series, och bryta en titeltorka som pågått sedan 1917.
Det var dock inte bara White Sox som fick sätta sig och slicka såren, det samma gällde MLB, som tvingades se över spelarnas löner och möjligheter att byta klubb.

No comments: