Saturday, June 6, 2009

6 juni

Idag är det 65 år sedan de västallierade styrkorna landsteg i Normandie, och även om D-dagens betydelse är fruktansvärt överdrivet så minskar det inte de uppoffringar de deltagande soldaterna gjorde.

No comments: