Thursday, September 22, 2016

Svart på Vitt: HMS Ulven

Den svenska ubåten HMS Ulven
Den svenska ubåten HMS Ulven, vilken försvann i samband med en flottövning utanför Västkusten den 16 april 1943. Först den 5 maj 1943 kunde dykare lokalisera ubåten, som efter en svår bärgningsaktion kunde föras in till Eriksbergsvarvet för att undersökas. Man kunde då konstatera att ubåten skadats av en tysk mina, som detonerat under kölen och dödat fem besättningsmän. Övriga 28 besättningsmän hade sedan drunknat, när vattnet forsat in genom hålet. Den ende av HMS Ulvens besättningsmän som överlevde katastrofen, var ubåtens kock, som vid olyckstillfället befann sig i arresten och därför inte fanns ombord.

No comments: